koolituskeskus

ÕPPIDA EI OLE KUNAGI HILJA!

Vabahariduslik koolituskeskus loodi rahvakunstiühingu juurde 2000.aastal. Viime läbi käsitöökursusi ja -õpiringe, et huvilistele õpetada unustusehõlma jäävaid ja ka tänapäevaseid käsitöövõtteid ja -traditsioone. See on oluline paikkonna kultuurielu säilitamiseks ja edasiarendamiseks.

Õppima ootame kõiki olenemata vanusest ja senisest õppimiskogemusest. Kursustel osalemise kaudu saavad inimesed juurde uusi teadmisi ja oskusi, et olla aktiivne kodanik ja tunda end tööturul kindlamana.

Aastaid oleme läbi viinud väga erinevaid käsitöökursusi. Kuid nüüd on neile lisandunud keeleõpe, väikeettevõtluse alused ja selle raamatupidamise kursused. Käsitöömeistrid soovivad üha rohkem luua uusi sidemeid välisriikides ja aktiivsemad soovivad ise hakata tegelema väikeettevõtlusega, sellepärast on ka olulised selleteemalised kursused.

Koolituskeskuse juhataja on selle loomisest kuni tänaseni Leida Mägi.

Koolituskeskuse õpetajateks on oma eriala kõrghariduse või pika erialase staažiga õpetajad.

Meie õpetajad on:

Astri Kaljus, Tiina Ilusmets, Valve Alamaa,Thea Ilusmets,Monika Hint - rahvuslik tekstiil

Külli Allikvee - keraamika, klaasimaal

Eda Annus - loodusmaterjalidest ruumikujundus

Merle Remmelkoor - inglise keel

Kersti Sirel - väikeettevõtlus ja selle raamatupidamine