eesmärk

"Ühingu eesmärk on hoida, säilitada, edasi kanda meie rahvusliku käsitöö traditsioonilisi võtteid ja mustreid."

MTÜ Viljandimaa Rahvakunstiühingusse kuuluvad aktiivsed käsitöömeistrid ja käsitööringid kogu maakonnast. Ühing loodi 1990.aasta lõpus, aktiivselt tegutsetakse 1991. aastast kuni siiani. Koos viiakse läbi maakondlikke käsitööpäevi, -näitusi, konsultatsioone, loenguid, õpitubasid, käsitöömessi, rahvakunstipäeva.

Ühingu juures töötab koolituskeskus, kus saab end täiendada erinevatel kursustel. Koolituseeesmärk on laiendada täiskasvanute õppimisvõimalusi, kaasata õppesse uusi sihtrühmi, tõsta pakutavate kursuste kvaliteeti. Õppima on oodatud kõik täiskasvanud olenemata vanusest ja senisest õppimiskogemusest.

 

Arengukava.

Rahvakunstiühing väärtustab, hoiab ja arendab paikkondlikku eripära arvestades rahvuslikke käsitöötraditsioone kui kultuurinähtust ja elatusallikat. Traditsioonilised käsitööoskused on meie kultuuripärandi tähtis osa. Neid oskusi me arendame pidevalt edasi, viies läbi erinevaid koolitusi. Maakonna eri paigus töötavad pikkade traditsioonidega käsitööringid, mida juhendavad staažikad ja kogenud oma ala meistrid.

Meie eesmärgid on:

1. Meie heade käsitöötraditsioonide hoidmine, õpetamine, edasoiarendamine

2. Piirkonna kultuurielu edendamine

3. Käsitöömeistritele uute kontaktide ja koostööpartnerite leidmine

4. Seltside ja ühingute töö aktiviseerimine

5. Huvi suurendamine enesetäiendamise, vabaharidusliku koolituse vastu.

Hoogustuv elukestev õppimine võimaldab käsitööl oma kandepinda laiendada nii hobitegevuse kui elatusallikana. Viimane pakub eriti häid võimalusi maakonnas elavatele inimestele, lastega kojujäävatele emadele, eakatele, erivajadustega inimestele.

Maalähedase ja loodusliku eluviisi levik suurendab traditsiooniliste käsitööesemete juurde tagasipöördumist. Hoogustuv turism suurendab nõudlust omanäoliste ja paikkondlikku identiteeti kandvate toodete ja teenuste järele.

Rahvusliku käsitöö säilimine on tagatud elukestva õppe, järelkasvu toetamise ja mitmekesise koolitustegevuse kaudu.

Meie head koostööpartnerid on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, TÜ Viljandi kultuurakadeemia rahvusliku tekstiili osakond, Eesti vabaharidusliit.

Tuunustame igal aastal rahvakunstipäeval ringijuhte ja anname Viljandimaa Rahvakunstimeistri tiitli ühele tublile käsitöötegijale.

Traditsioonide ja järjepidevuse väärtustamine, tegijate tunnustamine, ja tegevuse mitmekesistamise kaudu on säilinud elujõuline rahvuslik käsitöö maakonnas. Käsitööalased ettevõtmised on saavutanud meie elus laia tuntuse.

 


rahvakunst@hot.ee