tutvustus

MTÜ Viljandimaa Rahvakunstiühingusse kuuluvad aktiivsed käsitöömeistrid kogu maakonnast. Ühing loodi 1990.aasta lõpus, aktiivselt tegutsetakse 1991. aastast kuni siiani.

Koos viiakse läbi maakondlikke käsitööpäevi, -näitusi, konsultatsioone, loenguid, õpitubasid, käsitöömessi, rahvakunstipäeva. Maakonnas teguseb aktiivselt 12 käsitööringi, nende juhid on tublid ühingu liikmed. Käsitööringide juures töötvad erinevad kursused ja õpiringid.

Ühingu tööd juhib 3-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Tiina Ilusmets, Viorica Kuusik, Leida Mägi. Juhatuse esimees ja projektijuht on 1991.aatast alates Leida Mägi.

Ühingu juurde on loodud koolituskeskus, kus töötavad kursused ja õpiringid.

Headeks koostööpartneriteks on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Vabaharidusliit, Eesti Kultuurkapital, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Sakala keskus .

Suuremateks traditsioonilisteks üritusteks, mida aastaid on läbi viidud,on

¤ aprillikuu algul toimuv maakondlik rahvakunstipäev ja

¤ detsembrikuus toimuv käsitöömess

 

Laupäeval, 17. novembril kell 10 - 14  on Sakala keskuses

kursus "Tekstiilide puhastamine ja säilitamine"

Õpetust jagab Ulve Kangro

 

23. Viljandi käsitöömess on

Reedel, 7. detsembri kell 11 - 18

Laupäeval, 8. detsembril 10 - 16

Sakala keskuses Viljandis Tallinna 5

 

Ootame kauplema eesti käsitöö ja meie talutoiduga.

 

Info ja registreerimine tel 5290617 rahvakunst@hot.ee

Leida Mägi