eesmärk

"Ühingu eesmärk on hoida, säilitada, edasi kanda meie rahvusliku käsitöö traditsioonilisi võtteid ja mustreid."

MTÜ Viljandimaa Rahvakunstiühingusse kuuluvad aktiivsed käsitöömeistrid kogu maakonnast. Ühing loodi 1990.aasta lõpus, aktiivselt tegutsetakse 1991. aastast kuni siiani. Koos viiakse läbi maakondlikke käsitööpäevi, -näitusi, konsultatsioone, loenguid, õpitubasid, käsitöömessi, rahvakunstipäeva.

Ühingu juures töötab koolituskeskus, kus saab end täiendada erinevatel kursustel. Koolituskeskus on liitunud üleeestilise programmiga "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" 1.1.0603.08-0002", mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Programmi eesmärk on laiendada täiskasvanute õppimisvõimalusi, kaasata õppesse uusi sihtrühmi, tõsta pakutavate kursuste kvaliteeti. Õppima on oodatud kõik täiskasvanud olenemata vanusest ja senisest õppimiskogemusest.

Selle pogrammi rahastamise raames on valminud ka meie kodulehekülg. rahvakunst@hot.ee